Sprawy medyczne

  • kompleksowa obsługa prawna Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • restrukturyzacja i prywatyzacja Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • rozwiązywanie problemów prawnych służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek i położnych
  • zakładanie i obsługa prawna indywidualnej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej
  • procesy medyczne w ramach postępowania cywilnego, karnego i dyscyplinarnego
  • prawa pacjenta
  • prawo farmaceutyczne
  • wykłady z prawa medycznego i prawa pracy

Prawo medyczne jest zespołem norm prawnych regulujących prawa pacjentów i obowiązki lekarzy, zakładów opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także innych podmiotów świadczących usługi medyczne. Złożoność występujących w tym zakresie problemów, a także najcenniejszy przedmiot ochrony jakim jest życie i zdrowie człowieka, wymaga specjalistycznego podejścia w świadczeniu tego rodzaju usług prawnych.
Kancelaria jest współorganizatorem cyklu szkoleń i wykładów z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta, prawa cywilnego, zasad prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto zespół Kancelarii współpracuje stale z lekarzami specjalistami w zakresie opiniowania uszczerbku zdrowotnego i przypadków naruszenia praw pacjenta.
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną Zakładom Opieki Zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości świadczonych usług, przestrzegania praw pacjenta i procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz umów zawieranych z NFZ.