Obsługa prawna firm i spółek

  • bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • kontrakty handlowe
  • tworzenie, podział, łączenie i przekształcanie spółek
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym
  • windykacja i monitoring należności
  • negocjacje
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze
  • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich
  • prawo zamówień publicznych

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm i spółek głównie na terenie Warszawy. Pomagamy tworzyć i likwidować spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia. Doradzamy także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach ich restrukturyzacji. Prowadzimy wszelkie sprawy korporacyjne na rzecz spółek publicznych i prywatnych w tym windykację i monitoring należności.