Adwokat Marek Żórawski - dyplom na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; 1975-77 aplikacja sędziowska; 1977 r. egzamin sędziowski; 1977 r. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Warszawie; aplikacja radcowska, egzamin i wpis na listę radców prawnych; 1978-90 radca prawny m.in. Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej, Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Kultury i Sztuki; współorganizator wraz z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Warszawskim i Ministrem Komunikacji szeregu szkoleń, konferencji i sympozjów prawniczych, współredaktor kwartalnika "Przegląd zagadnień prawnych"; 1981 r. wpisany na listę adwokatów; od 1991 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką; na pocz. lat 90-tych członek zespołu ekspertów pracujących nad projektem powstania niezależnej telewizji polskiej; od 2007 r. współautor cyklu szkoleń z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta i prawa Unii Europejskiej; wszechstronne przygotowanie i doświadczenie prawnicze; specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, cywilnym i handlowym; szereg artykułów na temat problematyki prawa transportowego i prawa cywilnego w piśmiennictwie fachowym; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi; społeczna działalność w organizacjach: Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, Lion's Club of Warszawa Magellan.
Adwokat Agnieszka Jarosz – 2005 r. dyplom na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 2005 – 2006 współpraca z Zespołem Radców Prawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy; od 2007 r. aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adwokata Marka Żórawskiego, członek warszawskiej Izby Adwokackiej; od 2007 r. współpracuje z kancelariami adwokackimi i radcowskimi; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz w prawie dotyczącym rynku obrotu nieruchomości, jak również posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego w szczególności procesów dotyczących przestępczości zorganizowanej.
Adwokat Agata Michalska-Szuster – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2008 r. współpracuje z Kancelariami Adwokackimi, specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym, gospodarczym, handlowym oraz administracyjnym, jak również posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego.
Adwokat Grzegorz Żaczek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999 r.), specjalizujący się w prawie pracy, prawie cywilnym, prawie spółek oraz prawie karnym. Posiada duże doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami z branż FMCG, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej.
Adwokat Michał Wach – 2003 ukończone Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda i UW; dyplom Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Cywilnego z wyróżnieniem; od 2003 r. współpracuje z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Warszawie; od 2006 r. aplikacja adwokacka w Warszawie; 2009 r. zdany egzamin adwokacki w Warszawie, pisze artykuły do pism: Państwo i Prawo oraz DR Świat Lekarza; regularnie prowadzi wykłady z prawa medycznego, cywilnego i prawa pracy dla pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, położnych i kierowników ZOZ-ów; specjalizuje się w prawie cywilnym, medycznym, gospodarczym i farmaceutycznym.
Dr Ewa Gawłowska - Stępień - dr n. prawnych i dr n. medycznych; absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie obroniła doktorat, posiada I i II stopień specjalizacji lekarskiej; absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończyła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych (dysertacja doktorska w Katedrze prawa cywilnego); ukończyła również studia podyplomowe w Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; jest nauczycielem akademickim, pracowała jako adiunkt w Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie Uniwersytet Medyczny i WSFiB w Radomiu , wykłada przedmioty medyczne i prawne wykorzystując swoje wykształcenie w obu tych dziedzinach; obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Stosunków Międzynarodowych prowadzi wykłady z prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa publicznego; zajmuje się prawem medycznym, problemami szpitalnictwa i związaną z nimi akredytacją szpitali w Polsce; posiada status wizytatora akredytacyjnego; od 1996 r. pracuje w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako uprawniony audytor tej jednostki Ministerstwa Zdrowia; naukowo zajmuje się prawami człowieka - pacjenta i ustawodawstwem w ochronie zdrowia.
Adwokat Zofia Wach – 1998-2003 studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2003 dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2003 – 2007 aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie; 2007 – egzamin adwokacki, wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie; od 2003 r. współpraca z kancelariami adwokackimi, m. in. adw. Zygmunta Łozińskiego i adw. Marzeny Czartoryskiej; specjalizuje się głównie w prawie nieruchomości, umów, odszkodowań, rodzinnym (rozwody, separacje, alimenty), gospodarczym, handlowym i administracyjnym; członek Związku Kynologicznego w Polsce.