Sprawy rozwodowe

  • kompleksowa reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • dochodzenie alimentów
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • uznanie zagranicznego wyroku orzekającego rozwód
  • udział w mediacjach pomiędzy małżonkami
  • majątek wspólny małżonków – rozwiązywanie problemów

Postrzegamy rozwód i separację nie tylko przez pryzmat przepisów, ale przede wszystkim jako niezwykle złożoną i trudną sytuację życiową. Dlatego oferujemy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania.
Zapewniamy wszechstronne doradztwo i pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację (również w sprawach międzynarodowych), reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkich sądami.
W celu znalezienia optymalnych dla naszych Klientów rozwiązań oferujemy również pomoc w zakresie prowadzenia mediacji pomiędzy małżonkami. W drodze mediacji można ustalić w szczególności alimenty, zasady opieki nad dziećmi, podziału majątku, przez małżonków zobowiązań, w tym wieloletnich kredytów.
Rozwiązujemy wszystkie problemy związane z majątkiem wspólnym i odrębnym małżonków, w tym z odpowiedzialnością byłych małżonków za długi zaciągnięte w czasie trwania wspólności majątkowej i problemy z podziałem majątku wspólnego. Adwokat kompleksowo przeprowadza sprawy rozwodowe, a ponadto doradza w zakresie skutków jakie niesie ze sobą upadłość małżonka prowadzącego działalność gospodarczą na kwestie związane z majątkiem wspólnym.